Nội dung lớp học

Trailer 01:00

Giới thiệu lớp học

Khoa Tài chính- Ngân hàng
Học phần Thuế

Giảng viên

Tiến sĩ Bùi Thị Mến: giảng viên Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng. Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng nhiều năm. Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính, thuế

TS. Bùi Thị Mến

Với
70,000 đ
Mua lớp học

Học trực tuyến lớp này với giá trị ưu đãi

Chỉ
350,000 đ
Mua kênh học

Mở khóa lớp này và hàng nghìn bài học của kênh

Khóa học bao gồm

Thời lượng: 1 giờ học

Giáo trình: 3 video bài giảng

Bài tập: 0 câu trắc nghiệm


Học liệu của lớp học

Đề cương bài học

Bài tập luyện tập

Hỏi bài giáo viên

Thảo luận

Bài khó, có Yoteacher

Ứng dụng hỏi bài trực tiếp giáo viên miễn phí dành cho học sinh trả phí của Yolearn.