Nội dung lớp học

Trailer 01:00

Giới thiệu lớp học

Khoa Tài chính- Học viện Ngân hàng
Học phần: Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
  • Lớp học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, như các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, cách thức giao dịch trên thị trường, cách lựa chọn phân tích và đầu tư chứng khoán trên thị trường.
  • Mục tiêu học tập: Sinh viên đọc, hiểu được các thông tin liên quan đến chứng khoán được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; có thể bắt đầu giao dịch, mua bán chứng khoán trên thị trường.
  • Đối tượng lớp học: Sinh viên năm đại học, cao đẳng, khối ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng

Giảng viên

Tiến Sĩ Phạm Tiến Mạnh: giảng viên Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng, tốt nghiệp đại học tại Học viện Ngân hàng, tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Cardiff University, Vương Quốc Anh. Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng từ năm 2009. Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính, chứng khoán, đầu tư

Giảng viên

Thạc sĩ Dương Ngân Hà: giảng viên Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng. Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng từ năm 2007. Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính, chứng khoán, đầu tư.

ThS. Phạm Tiến Mạnh

ThS. Phạm Tiến Mạnh & ThS. Dương Ngân Hà

Với
70,000 đ
Mua lớp học

Học trực tuyến lớp này với giá trị ưu đãi

Chỉ
350,000 đ
Mua kênh học

Mở khóa lớp này và hàng nghìn bài học của kênh

Khóa học bao gồm

Thời lượng: 6 giờ học

Giáo trình: 7 video bài giảng

Bài tập: 0 câu trắc nghiệm


Học liệu của lớp học

Đề cương bài học

Bài tập luyện tập

Hỏi bài giáo viên

Thảo luận

Bài khó, có Yoteacher

Ứng dụng hỏi bài trực tiếp giáo viên miễn phí dành cho học sinh trả phí của Yolearn.