CÁC TÍNH NĂNG CỦA YOTEACHER APP

Chọn danh sách các giáo viên Yolearn theo môn học để Hỏi bài & tư vấn thông tin

Tin nhắn

Hỏi bài qua tin nhắn

Chọn giáo viên dạy môn học trong Danh bạ giáo viên. Bạn gửi tin nhắn hoặc chụp hình các câu hỏi cần các giáo viên hỗ trợ.

Cuộc gọi thoại & cuộc gọi video

Alo hỏi bài hoặc chat video

Bạn có thể gọi điện thoại hoặc video cho giáo viên Yolearn để đươc tư vấn, trả lời các thắc mắc trong học tập

*Hãy gọi qua wifi để tránh mất phí dữ liệu di động

Tin nhắn theo nhóm chat

Học theo nhóm

Các nhóm chat cùng học do giáo viên tạo để cùng học tập & trao đổi kiến thức