HƯỚNG DẪN


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Yolearn là hệ thống giáo dục trực tuyến với các lớp học được quay và phát sóng hàng ngày. Để xem được nội dung các bài giảng miễn phí bạn cần đăng ký tài khoản. Mỗi tài khoản học tập của bạn trên yolearn sẽ có các thông tin cá nhân của bạn và ghi nhận các kết quả học tập của bạn trong cả quá trình. Để đăng ký tài khoản mới tại Yolearn với các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản với 2 cách:

Cách 1: Điền thông tin email hoặc số điện thoại để sử dụng là user đăng nhập hệ thống. Sau đó nhập password để
Cách 2: Bạn có thể đăng ký nhanh bằng cách sử dụng chọn đăng nhập bằng tài khoản Gmail hoặc Facebook. Sau đó nhập user gmail hoặc facebook, click vào xác nhận cho phép cập nhật các thông tin theo yêu cầu

Bước 2: Xác nhận thông tin tài khoản:

Để đảm bảo việc bảo mật thông tin. Khách hàng sẽ nhận được yêu cầu xác mình tài khoản qua mã xác thực, được hệ thống gửi về số điện thoại hoặc email của khách hàng sau khi đăng ký thành công. Khách hàng phải thực hiện xác mình số tài khoản để đăng ký thành công tài khoản học tập tại yolearn.